Twoj Czas Psychoterapia

Psychoterapia – zasady stosowane w Centrum Psychoterapii Twój Czas

Postać plik wektorowy utworzone przez vectorjuice – pl.freepik.com

Przed pierwszą konsultacją u psychoterapeuty warto zapoznać się z kilkoma istotnymi zasadami,

które znacznie ułatwią współpracę. Są bardzo ważne ze względu na to, iż pozwalają budować

komfort zarówno pacjenta, jak i terapeuty. Psychoterapia to proces, który podlega pewnym

zasadom.

Zasady te są klarownie przedstawiane każdemu pacjentowi decydującemu się na psychoterapię w

formie kontraktu psychoterapeutycznego, jednak warto zwrócić na nie uwagę jeszcze przed

pierwszą sesją.

1. Psychoterapia jako proces

Pierwszym, czego należy mieć świadomość, jest charakter psychoterapii. Jest ona swego rodzaju

procesem, który poprzez cykliczne, terminowe sesje przynosi efekt sukcesywnie. Psychoterapia

staje się zatem usługą przypominającą abonament. Dany dzień i godzina są rezerwowane dla

konkretnego pacjenta i stają się jego czasem.

2. Odwoływanie wizyt

Za każdym razem, gdy wizyta nie może odbyć się w wyznaczonym bądź stałym terminie, należy

poinformować terapeutę o odwołaniu co najmniej 48 godzin przed sesją. W razie braku takiej

informacji lub zbyt późnym jej przekazaniu, pacjent powinien uregulować płatność za wizytę w

normalnym trybie, mimo tego iż spotkanie się nie odbyło. Należy pamiętać, że obecnie Centrum

Psychoterapii Twój Czas oferuje terapię online. Jeśli powodem nieobecności byłby zatem brak

możliwości dotarcia na miejsce, terapeuci mają możliwość, by łączyć się z pacjentami z każdego

zakątka świata.

3. Terminowość płatności

W Centrum Psychoterapii Twój Czas płatności zgodne z cennikiem są dokonywane przelewem

przed odbyciem sesji lub gotówką przed spotkaniem. Istnieje możliwość płatności z góry za kilka

kolejnych wizyt, np. w okresie jednego miesiąca.

4. Spóźnienia

Jeśli spotkanie rozpocznie się później niż było to planowane, z przyczyn leżących po stronie

pacjenta, terapeuta nie ma możliwości wydłużania sesji poza ustaloną ramę czasową.

5. Regularność sesji

Rozpoczęcie psychoterapii powinno być tożsame ze świadomą decyzją o podjęciu regularnych wizyt.

Oznacza to, iż warto wybierać termin, w którym dyspozycja pozostaje stała, nie zaś jednorazowa.

Regularność sesji jest bardzo ważnym czynnikiem niezbędnym do efektywności terapii.

6. Poufność

By zachować komfort i poczucie bezpieczeństwa należy pamiętać, iż psychoterapeuta zgodnie z

etyką zawodową jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w czasie terapii.

Żadne informacje, nawet o godzinach i terminach wizyt, nie mogą być udzielone osobom trzecim.

Terapeuta nie ujawnia również samego faktu, iż ktoś pozostaje w procesie terapeutycznym.

7. Dobrowolność

Każda wizyta u psychoterapeuty powinna być spotkaniem dobrowolnym. Jeśli pacjent nie wyrazi

chęci na sesję, wizyta nie jest organizowana. W przypadku rezygnacji ze spotkań po pierwszej

konsultacji, przerwania psychoterapii bądź próby umówienia pacjenta przez osobę trzecią, pacjent

ma gwarancję, iż jego słowo jest ostateczne.

8. Prawo do przerwania terapii

W każdym przypadku na zakończenie psychoterapii warto wziąć udział w sesji podsumowującej. Ma

ona na celu podsumowanie efektów przebiegu terapii i domknięcie całego procesu. Mimo tego,

każdy pacjent ma prawo do przerwania terapii natychmiastowo.

9. Zasady etyczne

Terapeuci w Centrum Psychoterapii Twój Czas kierują się zasadami Kodeksu Etycznego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf