Twoj Czas Psychoterapia

Zespół

Психолог, психотерапевт Випусниця приватної психологічної школи Ганна..

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, parami, małżenstwami i rodzinami, w…

Lekarz psychiatra, II stopień specjalizacji, absolwentka Wydziału Lekarskiego w …

Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów w życiu osobistym i zawodowym,…

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, która wykorzystuje różne podejścia i…

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Obszar pomocy to: kryzys życiowy, zdrada,…

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw, prowadzi…

Specjalista w zakresie dramaterapii, nurtu cenionego w Wielkiej Brytanii. Prowadzi…

Prowadzi psychoterapię indywidualna osób dorosłych, par i rodzin. Pracuje w…

Zajmuje się zaburzeniami o podłożu psychoseksualnym, pracuje z dorosłymi, młodzieżą…