Twoj Czas Psychoterapia

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia ogólna z psychodiagnostyką, a także podyplomowych studiów trenerskich z zakresu arteterapii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej w instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pięcioletnie szkolenie w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Umiejętności terapeutyczne zdobywa od 2003 r. W dotychczasowej karierze odbyła liczne staże kliniczne i terapeutyczne między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Instytucie Kardiologii, Szpitalu Wolskim, Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, Szpitalu Klinicznym na Banacha. Pracowała w Poradni dla Osób z Autyzmem, gdzie zajmowała się dokonywaniem diagnozy psychologicznej, prowadzeniem zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi borykającymi się z całościowymi zaburzeniami rozwoju (trening kompetencji społecznych), prowadzeniem warsztatów kreatywności dla rodziców oraz psychoterapii z rodzicami. Jako diagnosta i psychoterapeuta pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych. W ramach projektu Mieszkanie Chronione na Bielanach prowadzi trening kompetencji społecznych z osobami chorującymi psychicznie.

Anna Zabrodzka jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, w tym także psychoterapię online. Pomaga osobom cierpiącym z powodu kryzysów w życiu osobistym i zawodowym; doświadczającym trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu trwałych relacji interpersonalnych przeżywającym poczucie osamotnienia, zagubienia, pustki, mającym trudności w radzeniu sobie ze stratą, czy posiadającym niską samoocenę.

psychoterapia indywidualna, dobry psychoterapeuta warszawa

Umów się na wizytę