Twoj Czas Psychoterapia

Niekiedy wizyta w gabinecie psychoterapeuty bywa utrudniona lub wręcz niemożliwa. Przeszkodą ku temu mogą być np. duża odległość gabinetu od miejsca naszego zamieszkania, częste podróże, urlop, choroba czy wprowadzany kilkukrotnie na przestrzeni ostatniego roku lockdown. Wszystko to może niekorzystnie wpłynąć na ciągłość procesu psychoterapeutycznego, opóźnić jego efekty lub zmniejszyć jego skuteczność. Całe szczęście w dzisiejszych czasach, dzięki udogodnieniom, jakie niesie za sobą Internet, jesteśmy w stanie temu skutecznie zaradzić, korzystając z terapii online. Mimo tego że jest ona w ostatnich latach coraz popularniejsza, część społeczeństwa wciąż nastawiona jest sceptycznie do tego rodzaju wsparcia. A jak jest naprawdę? Czy ich obawy są słuszne? W poniższym artykule przedstawiamy wady i zalety psychoterapii online.  

Liczne badanie pokazują, że psychoterapia online jest równie skuteczna, co terapia tradycyjna i sprawdza się równie dobrze w przypadku leczenia napadów paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, depresji, stresu pourazowego, nerwicy, lęków,  długotrwałego obniżonego nastroju itd.

Zalety psychoterapii online:

  1. Dostępność – psychoterapia online nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o miejsce – jest ona dostępna praktycznie z każdego zakątka Ziemi, a jedyne czego nam potrzeba, to komputer z dostępem do Internetu. Zaletę tę doceniają szczególnie osoby zmagające się z różnego rodzaju lękami związanymi z opuszczeniem domu, osoby niepełnosprawne lub chore, ale też ci, którzy dużo podróżują, zamieszkują miejscowości, w których dostęp do psychoterapeuty jest ograniczony, a także osoby, chcące skorzystać z pomocy konkretnego psychoterapeuty, który na co dzień świadczy usługi w innym mieście.
  2. Większa anonimowość – doceniają to nie tylko klienci z mniejszych miejscowości, którzy często obawiają się np., że ktoś zauważy ich jak wychodzą od psychoterapeuty, albo tego, że ich problemy „wyjdą” poza gabinet, ale też osoby, które w zaciszu własnego domu czują się bardziej komfortowo, dzięki czemu dzielenie się własnymi problemami przychodzi im łatwiej.
  3. Elastyczność w doborze terminów – większość terapeutów oferujących pomoc online udostępnia swoim pacjentom elektroniczny kalendarz, za pośrednictwem którego mogą oni wybrać dogodną dla siebie datę i godzinę sesji. Rozwiązanie to umożliwia skorzystanie z terapii pacjentom, którzy np. pracują w systemie zmianowym.
  4. Możliwość nawiązania kontaktu w każdej chwili – pacjenci borykający się z problemami natury psychicznej niejednokrotnie mają do czynienia z kryzysem, który może nastąpić w każdej chwili. W związku z powyższym wielu terapeutów oferuje możliwość skorzystania z doraźnej pomocy o każdej godzinie.
  5. Minimalizacja strachu przed spotkaniem twarzą w twarz – skorzystanie z sesji online to doskonała okazja do przełamania strachu przed spotkaniami twarzą w twarz. Pacjenci w zaciszu własnego domu czują się znacznie pewniej i mówienie o swoich problemach przychodzi im łatwiej, ale niejednokrotnie zdarza się, że na pewnym etapie terapii prowadzonej online sami zwracają się do terapeuty z pytaniem o możliwość spotkania się na żywo. Pytanie to uznaje się z reguły za spory krok naprzód w procesie leczenia.

Wady psychoterapii online:

  1. Terapia online nie jest dla każdego – punkt ten dotyczy w szczególności pacjentów zmagających się z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, myśli samobójcze czy psychozy.
  2. Problem z postawieniem odpowiedniej diagnozy – wielu pacjentów nastawionych sceptycznie do psychoterapii online uważa, że brak bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą uniemożliwia jemu odczytanie pewnych istotnych wskazówek wynikających chociażby z mowy ciała, przez co terapia może być źle prowadzona. Tymczasem liczne badania dowodzą, iż psychoterapia online wymaga co prawda większej elastyczności i wiedzy, jednak jej efekty mogą być takie same, jak w przypadku terapii prowadzonej stacjonarnie.
  3. Brak zachowania ciągłości – pacjenci, którzy zgłaszają sie do psychoterapeuty po raz pierwszy i wybierają sesje online często bagatelizują terapię i traktują ją jedynie jako pomoc doraźną w sytuacjach kryzysowych. Niejednokrotnie zdarza się, że jeżeli ich samopoczucie ulegnie chwilowej poprawie, przekładają lub odwołują spotkania, które w formie online wydają im się być mniej wiążące.
  4. Czynniki rozpraszające – terapia prowadzona w gabinecie zmusza niejako pacjentów do skupienia się na swoim problemie i rozmowie z psychoterapeutą, z kolei w zaciszu domu od rozmowy z psychoterapeutą uwagę pacjenta może odwrócić np. telefon, dzwonek do drzwi, szczekający pies itd., ale całe szczęście są to czynniki, które pacjent może wykluczyć i zapewnić sobie tym samym zupełny spokój na czas sesji.
  5. Problemy technologiczne – brak połączenia z Internetem lub jego niska jakość mogą zakłócać przebieg sesji i wywoływać niepotrzebną podczas terapii irytację.

Psychoterapia online bez wątpienia niesie za sobą szereg możliwości dotarcia do osób potrzebujących wsparcia, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą skorzystać z terapii stacjonarnej. Mimo kilku wymienionych w powyższym artykule wad, liczne badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dowodzą, iż jest ona równie skuteczna, co terapia stacjonarna pod warunkiem, że obie strony (psychoterapeuta i pacjent) odpowiednio zadbają o jej komfort.

Piotr Surowy

Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Obszar pomocy to: kryzys życiowy, zdrada, utrata pracy, wypalenie zawodowe, stres w życiu osobistym i zawodowym, rozłąka, nerwice, depresja, stany lękowe, niskie poczucie własnej wartości.

Umów się na wizytę